Αγροτικές κινητοποιήσεις

#thessaloniki #Greece #vehicle #drive #road #action #light #traffic #outdoors #machine #motion #blur #press #photopress #farmers #protest #afsnapshots