40 Χρόνια Βασίλης Καρράς - Λιμάνι Θεσσαλονίκης

40 Χρόνια Βασίλης Καρράς - Λιμάνι Θεσσαλονίκης

40 Χρόνια Βασίλης Καρράς - Λιμάνι Θεσσαλονίκης

40 Χρόνια Βασίλης Καρράς - Λιμάνι Θεσσαλονίκης (28.6.17) .